"> Wedi Wewayangane Dhewe – Bijak Jawa

Wedi Wewayangane Dhewe

Takut bayangannya sendiri, mungkinkah? Jawabannya: sangat mungkin sekali.
Apakah hari ini masih banyak jumlah orang yang takut bayangannya sendiri? Ternyata tidak. Artinya bagus dong. Tidak juga.
Jane apa ta tegese “wedi wewayangane dhewe” (takut bayangannya sendiri) kuwi?Ngene, Lur. Unen-unen “wedi wewayangane dhewe” iki pepindhan (perumpamaan/kiasan) tumrap rasa atine wong sing ketir-ketir jalaran nate nglakoni pakarti sing ala.

Conto gamblange: aku biyen jaman dadi wakil rakyat nate korupsi ora konangan, hla saiki nalikane aku wis ora dadi wakil rakyat malah ngonangi ana wakil rakyat sing korupsi, yen taklapurke kamangka aku dhewe biyen ya ngono kuwi, yen ora taklapurke kok malah aku kleru tumrape wong akeh. Arep gawe bener nanging aku wedi ayang-ayangku dhewe, arep ngumbar lupute nanging atiku ora tega karo masyarakat sing kapusan. Ngono kuwi conto lakone.

Nah, sekarang ini sudah gak banyak orang yang punya sikap seperti ini. Maling teriak maling banyak. Koruptor demo anti korupsi banyak. Kelakuan bejat tapi nuduh orang lain bejat juga banyak. Semakin langka keberadaan orang-orang yang sadar. Makin banyak saja kehadiran orang-orang yang terpindai tidak waras.

Kudune, yen isih akeh wong sing bisa wedi marang ayang-ayange dhewe, bakal akeh wong sing bisa ngilo (bercermin); muhasabah; menakar sendiri kualitas pribadinya secara adil. Kudune, yen isih akeh wong sing bisa wedi marang ayang-ayange dhewe, bakal akeh wong sing pinter ngendhaleni lathi lan pakarti: ora bakal cal-cul sembrana omongan lan tindake, banjur bakal luwih adhem ayem tentrem kahanane, kudune.

Tinggalkan Komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Tekait