"> Donga Sambel – Bijak Jawa

Donga Sambel

Sambel. Mangan tanpa sambel rinasa kurang pantes. Mangan kakehan sambel bisa njalari mules. Mangan mung lawuh sambel rasane ngenes.

Senajan ngono, sambel sing asale saka lombok iki bisa kanggo pangeling-eling amrih aku lan Panjenengan ora kendhat ngaturake panuwun marang Gusti, Dat kang kuwasa gawe ijo lan abange lombok. Muga-muga uripku lan uripmu tansah migunani lan duwe aji kaya dene sambel uga lombok.

Tinggalkan Komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Tekait