"> unen-unen – Bijak Jawa

Artikel / unen-unen

KALUPUTAN ORA NGALING-ALINGI TRESNA

Crita Ramayana pancen kondhang. Wiwit saka bocah cilik nganti sing…

DONGA SLAMET KANGGO ANAK-BOJO

Sapa sing ora kenal karo Arjuna? Senajan Panjenengan golongan generasi…

Arep Jamure Emoh Watange

Arep jamure, emoh watange. Mau jamurnya, gak mau batangnya. Mau…

Nyambung Watang Putung

Menyambung galah yang patah, begitulah terjemahan unen-unen yang menjadi judul…

Wedi Wewayangane Dhewe

Takut bayangannya sendiri, mungkinkah? Jawabannya: sangat mungkin sekali. Apakah hari…