"> Artikel – Bijak Jawa

wayang


Ayo nonton wayang lan nyemak critane supaya mengko anggonmu mlaku ora kagetan lan wedi weruh ayang-ayangmu dhewe.


Lihat

unen-unen


Sing tuwa wis nate enom, mula unen-unen weling pituture patut diwigatekake.


Lihat

weton


Lairmu ora ijen, kancamu ora mung sing katon, lakon uripmu ora mung lempeng, mulane aja wegah sinau maca awakmu dhewe nganti terang gamblang wewadine.


Lihat

pepali


Anane dipenging mesthi ana jalarane, anane dipenggak mesthi ana pawadane. Aja kulina kesusu mbantah waton sulaya!


Lihat

uneg-unegLihat

PenanggalanLihat